Servicii

Gardă de Corp

este obligată să acţioneze în aşa fel încât să evite depăşirea legitimei apărări sau a situaţiei de necesitate, să prevină sau să înlăture consecinţele evenimentelor făptuite şi să diminueze prin activitatea lor, în colaborare cu organele de drept, efectele situaţiilor de urgenţă sau ale stărilor de necesitate.

GARDA DE CORP

În timpul îndeplinirii misiunilor încredinţate, indiferent de situaţia de fapt, garda de corp este obligată să acţioneze în aşa fel încât să evite depăşirea legitimei apărări sau a situaţiei de necesitate, să prevină sau să înlăture consecinţele evenimentelor făptuite şi să diminueze prin activitatea lor, în colaborare cu organele de drept, efectele situaţiilor de urgenţă sau ale stărilor de necesitate.

De asemeni, garda de corp are datoria să dea dovadă de vigilenţă şi spirit de răspundere în timpul executării serviciului respectând îndatoririle ce-i revin.